13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia 2024
🇵🇱Dzień ten obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 r. informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.
🇵🇱Pamiętamy o prawie 22000 ofiar ludobójstwa na obywatelach Polski.
🇵🇱Szczególnie ważnym jest dla nas aby pamiętać o lokalnych bohaterach pochodzących z Gminy Szerzyny (z Żurowej i Ołpin), o m.in.
➕podporuczniku Julianie Budzynie (zginął w Katyniu),
➕posterunkowych Ludwiku Hołda i Stanisławie Hołda,
➕starszym posterunkowym Leopoldzie Rąpała (rozstrzelanych w Twerze),
➕majorze Bronisławie Studnickim (zginął w Katyniu) oraz
➕majorze Ludwiku Grzywa (zginął w Charkowie).
🇵🇱Ważną pamiątką zachowaną z tamtych dni jest pamiętnik spisany przez Juliana Budzyna, będący bezcennym dokumentem opisującym przeżycia więźnia i ludzkie tragedie naocznego świadka.
🇵🇱CHWAŁA BOHATEROM!🇵🇱
logo

Kontakt

Adres: Szerzyny 159, 38-246 Szerzyny
Telefon: 14 651 74 46
E-mail: kulturaszerzyny@onet.eu

Godziny pracy biura

Pon
8.00 - 16:00

Wt
8.00 - 16:00

Śr
8.00 - 16:00

Czw
8.00 - 16:00

Pt
8.00 - 16:00

kwiaty

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.”,