Akcja – POSPRZĄTAJ Z NAMI MAŁOPOLSKĘ

26 kwietnia 2024
😊W trosce o nasze najbliższe środowisko mieszkańcy Szerzyn wzięli udział w akcji zorganizowanej przez GCKiCz w Szerzynach. ☺️Dwudziestoosobowa grupa młodszych z pomocą starszych zebrała śmieci zalegające rowy i las w przysiółku Radoszyce.
👏Dziękujemy Dyrektorowi GZGK Panu Dominik Wójcik za udostępnienie nam worków, Pracownikowi GZGK Panu Łukasz Sowiźrał za transport śmieci po ich zebraniu, Sołtysowi Szerzyn Panu Kazimierzowi Urbanikowi Pani Dyrektor Renacie Górka, Pani Anecie Zawiła z Działu ochrony środowiska Urzędu Gminy oraz wszystkim chętnym mieszkańcom uczestniczącym w Akcji, za pomoc w zbieraniu nieczystości.
‼️Zwracamy się z prośbą do tych, którzy korzystają z zielonych atrakcji w Gminie Szerzyny, aby nie zaśmiecali środowiska, w którym wszyscy żyjemy.
❤️Dbajmy o nasz wspólny dom.
logo

Kontakt

Adres: Szerzyny 159, 38-246 Szerzyny
Telefon: 14 651 74 46
E-mail: kulturaszerzyny@onet.eu

Godziny pracy biura

Pon
8.00 - 16:00

Wt
8.00 - 16:00

Śr
8.00 - 16:00

Czw
8.00 - 16:00

Pt
8.00 - 16:00

kwiaty

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.”,