I spotkanie sympatyków historii – Czermna, 20.10.2018 r.

20 października 2018

20 października 2018 r. w Domu Kultury w Czermnej GCKiCz zorganizowało spotkanie sympatyków historii, będące jednym z działań kulturalno-historycznych operacji pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej gminy Szerzyny poprzez realizację 8. działań skierowanych do mieszkańców wsi i turystów”.
Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali prelekcji nt. „Korpusu Gwardii w bitwie pod Gorlicami – od Staszkówki przez Ołpiny i Szerzyny do Wisłoki”, przedstawionej także w wersji multimedialnej przez dra hab. pana Jarosława Centka z Zakładu Historii Wojskowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. (Autor wielu monografii oraz licznych publikacji naukowych z zakresu historii wojskowej, w tym szeregu dotyczących bitwy pod Gorlicami. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, na których prezentował szereg referatów z zakresu historii wojskowej, poświęconych I wojnie światowej).
W drugiej części odbyło się spotkanie z panem mgr Tomaszem Woźnym (z wykształcenia prawnikiem, pasjonatem historii, zajmującym się dziejami monarchii austro-węgierskiej i jej armii, oraz historią walk tej ostatniej na terenie dawnej Galicji, historią powstania cmentarzy wojennych oraz ich aktywną ochroną. Jego zainteresowania obejmują również obszar Beskidu Niskiego. Autor szeregu artykułów dotyczących walk w Galicji oraz cmentarzy wojennych. Wygłaszał swoje referaty zarówno na krajowych, jak i zagranicznych konferencjach naukowych). Pan T. Woźny przygotował prezentację i prelekcję nt. „Cmentarzy wojennych w pasie natarcia Korpusu Gwardii, ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzy na terenie gminy Szerzyny.
Po wygłoszonych referatach uczestnicy mieli okazję porozmawiać z naszymi gośćmi na tematy ich nurtujące. Na zakończenie wszyscy obejrzeli wystawę mobilną pamiątek z I i II wojny światowej, będącą jedną z licznych wydarzeń gminnych, nawiązujących do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Tags: ,
logo

Kontakt

Adres: Szerzyny 159, 38-246 Szerzyny
Telefon: 14 651 74 46
E-mail: kulturaszerzyny@onet.eu

Godziny pracy biura

Pon
8.00 - 16:00

Wt
8.00 - 16:00

Śr
8.00 - 16:00

Czw
8.00 - 16:00

Pt
8.00 - 16:00

kwiaty

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.”,