Kółko taneczne

Klub Kultury Żurowa

Zajęcia grup mażoretek

W terminach ustalanych z grupą

 

Dom Kultury Szerzyny

Zajęcia grup mażoretek

poniedziałek, godz. 15.30

 

Klub Kultury Swoszowa

czwartek, godz. 15.00-17.00