NARODOWY DZIEŃ POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW W GMINIE SZERZYNY

23 marca 2022

24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Dzień ten ustanowiono – jak zapisano w treści ustawy – „W hołdzie Obywatelom Polskim – bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom etycznym, nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, ratowali swoich żydowskich bliźnich od Zagłady zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich okupantów”.
Dziś, po dekadach, nie sposób ustalić personaliów wszystkich osób ukrywających się i ratujących. W Gminie Szerzyny szczególnie pielęgnujemy pamięć o naszych m
ieszkańcach ratujących, którzy otrzymali tytuły – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata,

– z Czermnej:

Andrzej Garbuliński,

Władysław Garbuliński,

Marian Garbuliński,

Stanisław Owca,

Józefa Szutkowska,

Władysław Szutkowski.

Ukrywali rodziny żydowskie m.in.: Chanę Elfenbein, Maiera Elfenbein, Sarę Elfenbein

– ze Swoszowej:

Władysław Kozak,

Apolonia Kozak

Ukrywali rodziny żydowskie m.in.: Pinchasa Feigenbaum, Rywkę Feigenbaum z d. Gutwien, NN Feigenbaum, NN Feigenbaum, Beera Dov Halpern , NN Halpern, NN Halpern.

– z Szerzyn i Swoszowej:

Marian Sikorski i jego rodzina

Ukrywali rodziny żydowskie m.in.: Ewę Kleinberg, Annę Kleinberg, Alicję Kleinberg.

W związku z wspomnianym świętem 30 marca 2022 r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Czermnej Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa zaprosiło na spotkanie z młodzieżą prelegenta pana Krzysztofa Przybyłowicza, historyka zajmującego się dokumentowaniem tragicznych losów Żydów na naszym terenie, publicysty i autora artykułów oraz publikacji na wspomniany temat, założyciela i właściciela „Mitrasza” – Muzeum Pamiątek po rodzinach żydowskich w Libuszy k/Biecza. Nasz gość przybliżył młodzieży istotne fakty dotyczące wspomnianego święta oraz zagadnień z nim związanych. Prelekcja wzbogacona była prezentacją multimedialną przygotowaną przez pracowników GCKiCz oraz autentycznymi pamiątkami żydowskimi, które obejrzeć można w Muzeum prowadzonym przez pana Przybyłowicza. W drugiej części spotkania wystąpiła pani Zofia Okarma z Czermnej z faktami dotyczącymi lokalnej historii mieszkańców Gminy Szerzyny ukrywających rodziny żydowskie podczas II wojny światowej. W spotkaniu uczestniczyły również pani Edyta Faber – dyrektor Szkoły w Czermnej i pani Renata Górka – dyrektor GCKiCz w Szerzynach.

 

 

logo

Kontakt

Adres: Szerzyny 159, 38-246 Szerzyny
Telefon: 14 651 74 46
E-mail: kulturaszerzyny@onet.eu

Godziny pracy biura

Pon
8.00 - 16:00

Wt
8.00 - 16:00

Śr
8.00 - 16:00

Czw
8.00 - 16:00

Pt
8.00 - 16:00

kwiaty

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.”,