NIEPODLEGŁA DO HYMNU

11 listopada 2023
🎼Akcję NIEPODLEGŁA DO HYMNU zainicjowało Biuro Programu NIEPODLEGŁA w stulecie odzyskania niepodległości (2018 r.)
🎼Wówczas wzięło w niej udział prawie 1000 instytucji, które zorganizowały wspólne śpiewanie na 6 kontynentach świata.
🎼Od tej pory świętujemy razem jedno z najpiękniejszych polskich świąt patriotycznych.
🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱
⚪️🔴Także w tym roku młodzi mieszkańcy wraz z Wójtem Gminy Szerzyny Panem Grzegorzem Gotfrydem, odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” na dziedzińcu Publicznej Szkoły Podstawowej w Szerzynach.
⚪️🔴W uroczystości uczestniczyli także
🎤Dyrektor i Pracownicy Szkoły,
🎤Dyrektor i Pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa,
🎤Dyrektorzy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej,
🎤Dyrektor i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
🎤Pracownicy Urzędu Gminy
oraz przybyli mieszkańcy.
⚪️🔴Podczas takich wydarzeń wszyscy stajemy się z biało-czerwoną rodziną.
logo

Kontakt

Adres: Szerzyny 159, 38-246 Szerzyny
Telefon: 14 651 74 46
E-mail: kulturaszerzyny@onet.eu

Godziny pracy biura

Pon
8.00 - 16:00

Wt
8.00 - 16:00

Śr
8.00 - 16:00

Czw
8.00 - 16:00

Pt
8.00 - 16:00

kwiaty

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.”,