OBRZĘDY DOŻYNKOWE PODCZAS ŚWIĘTA PLONÓW W GMINIE SZERZYNY

22 sierpnia 2023
?Podczas tegorocznych Dożynek Gminy Szerzyny odbywających się w sołectwie Ołpiny mieszkańcy wraz z pracownikami Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach zaprezentowali jeden z najdawniejszych zwyczajów – obrzęd dożynkowy.
?Przedstawiono dawne prace w polu, od zasiewu, koszenia, po zwózkę snopów i uwicie wieńca przez wiejskie gospodynie.
?Był też czas na juzynę – wiejski podwieczorek w polu.
?Całości akompaniowała Kapela Swojacy z Szerzyn.
?Starostowie gminni; Państwo Barbara i Jan Jacher przekazali na ręce włodarza Gminy Szerzyny Pana Grzegorza Gotfryda okazały bochen chleba, z życzeniami, by tego daru nikomu z mieszkańców nie zabrakło.
?Delegacje poszczególnych sołectw – Ołpin, Szerzyn, Czermnej, Swoszowej i Żurowej wręczyły pachnące pieczywa obecnym gościom;
?Panu Wiesławowi Krajewskiemu – Posłowi na Sejm RP,
?Panu Mariusz Słota – Przewodniczącemu Rady Gminy Szerzyny,
?ks. Kazimierzowi Pszenicznemu,
?ks. Zbigniewowi Rusin,
?Panu Maciejowi Sokulskiemu – Wice Wójtowi Gminy Szerzyny,
?Panu Wacławowi Olszówka – Radnemu Rady Powiatu Tarnowskiemu,
?Panu Wacławowi Sychta – Radnemu Rady Powiatu Tarnowskiego,
?Panu Tadeusz Pyzik – Sołtysowi Sołectwa Ołpiny,
?Panu Romanowi Gabryelowi – Prezesowi OSP Ołpiny.
?Na Dożynkach zaprezentowała się również Kapela „Augusta” z Ołpin, prowadząc korowód dożynkowy oraz ośpiewując wszystkie prezentujące się wieńce dożynkowe
logo

Kontakt

Adres: Szerzyny 159, 38-246 Szerzyny
Telefon: 14 651 74 46
E-mail: kulturaszerzyny@onet.eu

Godziny pracy biura

Pon
8.00 - 16:00

Wt
8.00 - 16:00

Śr
8.00 - 16:00

Czw
8.00 - 16:00

Pt
8.00 - 16:00

kwiaty

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.”,