Projekt „Bitwa Gorlicka – szlakiem do niepodległości”

3 sierpnia 2022

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru w ramach rządowego programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” 2022.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach przygotowało wniosek pn. „Bitwa Gorlicka 1915 szlakiem do niepodległości”.

W ramach działania odbędą się: Spotkania historyczne dla młodzieży szkół i osób zainteresowanych z prelegentami, na temat naszych bohaterów w drodze do niepodległości, cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie Gminy Szerzyny oraz Drużyn Bartoszowych z udziałem lokalnych mieszkańców.

Przygotowana zostanie wystawa pt. „Lokalni bohaterowie w w alce o niepodległość” ukazująca pamiątki militarne i fotografie z okresu I wojny światowej.

Realizatorzy zorganizują rajd szlakiem cmentarzy z I wojny światowej „Śladami walczących” z udziałem grupy rekonstrukcyjnej.

Kwota całościowa 11.540, z tego przyznane dofinansowanie – 10.500 zł. W sumie złożono 332 wnioski o dofinansowanie projektów. Samorządowe instytucje kultury złożyły 216 wniosków, a organizacje pozarządowe 116. Dofinansowanie otrzymało 40 wnioskodawców – 26 samorządowych instytucji kultury i 14 NGO. Dofinansowanie otrzymały wnioski, które otrzymały ocenę końcową na poziomie 80 pkt. i więcej. Projekty będą realizowane od 1 lipca 2022 r. do 20 listopada 2022 r.

logo

Kontakt

Adres: Szerzyny 159, 38-246 Szerzyny
Telefon: 14 651 74 46
E-mail: kulturaszerzyny@onet.eu

Godziny pracy biura

Pon
8.00 - 16:00

Wt
8.00 - 16:00

Śr
8.00 - 16:00

Czw
8.00 - 16:00

Pt
8.00 - 16:00

kwiaty

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.”,