Projekty

PROJEKTY realizowane przez GCKiCz w Szerzynach

– „Zakup nowości wydawniczych” – MKiDzN – Biblioteka Publiczna w Szerzynach, Biblioteka Publiczna w Ołpinach, Biblioteka Publiczna  w Czermnej, Biblioteka Publiczna w Żurowej – 2010,

– „Muzyczne spotkania” – Żurowa 2010,

– „Podsumowanie programu integracji społecznej i jego efektów oraz aktywizacja mieszkańców gminy Szerzyny w organizacji rekreacji i wypoczynku” – Szerzyny 2010,

– „Zagospodarowanie czasu wolnego osobom dorosłym w miejscowości Ołpiny” – Ołpiny 2010,

– „Tradycja wciąż żywa” – Żurowa 2010,

– „Poszukiwania pasji w Domu Kultury w Czermnej” – Czermna 2010,

– „Spotkajmy się w bibliotece” – Ołpiny 2010,  „Śladami historii” – Swoszowa 2010,

– „Odnowa centrum wsi Ołpiny poprzez modernizację Domu Kultury w Ołpinach” – Ołpiny 2010,

– „Z tradycją w przyszłość” – Swoszowa 2010, EFR-PROW,

– „Wyposażenie GCKiCz w sprzęt nagłośnieniowy i oświetlenie sceniczne” i „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i ich udostepnienie  na potrzeby ludności wiejskiej”, 2011 – 2012, EFR-PROW,

– „Zakup nowości wydawniczych” – MKiDzN – Biblioteka Publiczna w Szerzynach, Biblioteka Publiczna w Ołpinach, Biblioteka Publiczna w Czermnej, Biblioteka Publiczna w Żurowej – 2011,

– „Akademia Orange dla bibliotek” – Biblioteka Publiczna w Szerzynach, Biblioteka Publiczna w Ołpinach, Biblioteka Publiczna w Czermnej, Biblioteka Publiczna w Żurowej – w latach: 2010, 2011, 2012,

– „Zakup nowości wydawniczych” – MKiDzN – Biblioteka Publiczna w Szerzynach, Biblioteka Publiczna w Ołpinach, Biblioteka Publiczna w Czermnej, Biblioteka Publiczna w Żurowej – 2012,

– „Zakup nowości wydawniczych” – MKiDzN – Biblioteka Publiczna w Szerzynach, Biblioteka Publiczna w Ołpinach, Biblioteka Publiczna w Czermnej, Biblioteka Publiczna w Żurowej – 2013,

– „Zakup nowości wydawniczych” – MKiDzN – Biblioteka Publiczna w Szerzynach, Biblioteka Publiczna w Ołpinach, Biblioteka Publiczna w Czermnej, Biblioteka Publiczna w Żurowej – 2014,

– „Rozwój aktywności lokalnej poprzez doposażenie w instrumenty muzyczne i stroje regionalne Kapeli Augusta w Ołpinach, Gmina Szerzyny”, 2014, EFR-PROW,

– „Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dotyczących Gminy Szerzyny, 2014, PROW,

– „Wydanie publikacji – Gmina Szerzyny na starej fotografii”, 2014, EFR- PROW,

– „Wydanie publikacji – Zawierucha Wielkiej Wojny na terenie Gminy Szerzyny”, 2014, PROW,

– Realizacja działań upamiętniających 100 rocznice wybuchu I wojny światowej, Rajd dla młodzieży, Konkurs literacki: „Moja Babcia, mój dziadek opowiadali mi…”, Małopolski Instytut Kultury, 2014,

– „Zakup nowości wydawniczych” – MKiDzN – Biblioteka Publiczna w Szerzynach, Biblioteka Publiczna w Ołpinach, Biblioteka Publiczna w Czermnej, Biblioteka Publiczna w Żurowej – 2015,

– „Zakup nowości wydawniczych” – MKiDzN – Biblioteka Publiczna w Szerzynach, Biblioteka Publiczna w Ołpinach, Biblioteka Publiczna w Czermnej, Biblioteka Publiczna w Żurowej – 2016,

– „Gmina Szerzyny oczami młodych”, PSR, 2017,

– „Melomaluchy słuchają muzyki”, MCK, MKiDzN, 2017,

– „Zakup nowości wydawniczych” – MKiDzN – Biblioteka Publiczna w Szerzynach, Biblioteka Publiczna w Ołpinach, Biblioteka Publiczna w Czermnej, Biblioteka Publiczna w Żurowej – 2017,

– „Wzbogacenie oferty kulturalnej gminy Szerzyny poprzez realizację działań kulturalnych, wzmacniających kapitał społeczny Pogórza” – Warsztaty muzyczne dla młodzieży – Koncert zespołu muzycznego Masters

– Rajd pieszy szlakiem cmentarzy z okresu I wojny światowej – I Spotkanie sympatyków historii – Mobilna wystawa pamiątek z I i II wojny światowej”, EFR-PROW, 2018,

– „Zakup nowości wydawniczych” – MKiDzN – Biblioteka Publiczna w Szerzynach, Biblioteka Publiczna w Ołpinach, Biblioteka Publiczna w Czermnej, Biblioteka Publiczna w Żurowej – 2018,

– „Rajd pieszy szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Szerzyny”, Prelekcje i wydanie broszury „Miejsca Pamięci Narodowej na terenie Gminy Szerzyny” z Program: „Koalicje dla Niepodległej”, 2019,

– „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – Instytut Książki, 2019,

– „Zakup nowości wydawniczych” – MKiDzN – Biblioteka Publiczna w Szerzynach, Biblioteka Publiczna w Ołpinach, Biblioteka Publiczna w Czermnej, Biblioteka Publiczna w Żurowej – 2019,

– „Plastyczne zajęcia feryjne – Szkatułki na skarby”, PSR, 2020,