RAJD SZLAKIEM OPERACJI GORLICKO-TARNOWSKIEJ NA TERENIE GMINY SZERZYNY

10 października 2022
?8 października 2022 r. odbył się Rajd szlakiem cmentarzy z okresu I wojny światowej na terenie Gminy Szerzyny. Przedstawiciele młodzieży wraz z Wice Wójtem Panem Maciejem Sokulskim odwiedzili cmentarze wojenne nr 31 i 33 w Szerzynach oraz 33 w Swoszowej składając kwiaty i znicze pamięci.
?Następnie wszyscy uczestnicy prowadzeni przez Jednostka Strzelecka 2091 im. Gen. Józefa Hallera w Trzcinicy wyruszyli pieszo z cmentarza nr 32 na cmentarz nr 34 do Ołpin, by także tam uczcić pamięcią miejsca walk, uczestniczyć w Apelu Poległych poprowadzonym przez Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915 20. Cesarsko-Królewskiego Pułku Piechoty oraz wspólnie z Wójtem Gminy Szerzyny Panem Grzegorzem Gotfrydem, Radnym Rady Powiatu Tarnowskiego Panem Wacławem Sychtą i Panią Renata Małek-Górka Dyrektor GCKiCz, złożyć kwiaty i zapalić znicze. ?Podczas wydarzenia uczestnicy rajdu otrzymali ?? biało-czerwone flagi oraz pamiątkowe plakietki.
?Dopełnieniem całości były historyczne rozmowy z przedstawicielami grupy rekonstrukcyjnej i jednostki strzeleckiej. ?Można również było obejrzeć pamiątki historyczne z lat wojny, wysłuchać prelekcji dotyczącej przebiegu bitwy na tym terenie oraz przymierzyć żołnierskie umundurowanie.
?Na zakończenie wszyscy zostali ugoszczeni żołnierskim poczęstunkiem w plenerze.
?Dziękujemy wszystkim za udział w Rajdzie; szczególnie młodym osobom – za ich wzorowe postawy patriotyczne, grupie rekonstrukcyjnej, jednostce strzeleckiej, także: Panu Wójtowi Grzegorzowi Gotfrydowi, Panu Wice Wójtowi Maciejowi Sokulskiemu, Pani Marii Wrzosek nauczycielowi historii, Radnemu Rady Gminy Szerzyny Panu Bartek Gogola, Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z Szerzyn, Druhom Strażakom z OSP Ołpiny za zabezpieczenie porządku na trasie rajdu, Druhowi Szczepanowi Woźniakowi z OSP Szerzyny za upiększenie wydarzenia utworami muzycznymi, pracownikom GCKiCz, pracownikom Urzędu Gminy.
?Wydarzenie jest realizowane przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach w ramach projektu pn. „Bitwa Gorlicka 1915 szlakiem do niepodległości”.
?Zadanie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
logo

Kontakt

Adres: Szerzyny 159, 38-246 Szerzyny
Telefon: 14 651 74 46
E-mail: kulturaszerzyny@onet.eu

Godziny pracy biura

Pon
8.00 - 16:00

Wt
8.00 - 16:00

Śr
8.00 - 16:00

Czw
8.00 - 16:00

Pt
8.00 - 16:00

kwiaty

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.”,