ŚWIĘTO ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH

4 marca 2024
🇵🇱W związku z odbywającym się tegorocznym ŚWIĘTEM ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH przy pomniku poświęconym mieszkańcom Gminy Szerzyny złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalone znicze pamięci.
🇵🇱Zebrani uczestnicy uroczystości przeszli do budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach, gdzie obejrzeli akademię poświęconą Żołnierzom Wyklętym.
🇵🇱Wystąpili w niej: Martyna Wiśniowska (wokal), Katarzyna Niemiec (flet poprzeczny), Wiktoria Malinowska (skrzypce), Ewa Sarna (flet), Milena Kozioł (skrzypce), Marcelina Sarna (gitara i wokal), Patryk Cup (gitara bas), Krystian Kosowski i Jakub Szarek (narratorzy), Rafał Sokulski (pianino, wokal, wybór tekstów muz.), Renata Górka (scenariusz).
🇵🇱Instruktorzy GCKiCz przygotowali wystawę poświęconą bohaterom narodowym, m.in. rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, Eugeniuszowi Siemaszce, Danucie Siedzikównie, Augustowi Emilowi Fieldorfowi i innym.
🇵🇱Każdy z obecnych mógł także otrzymać biało-czerwoną chorągiewkę oraz śpiewnik z pieśniami patriotycznymi.
logo

Kontakt

Adres: Szerzyny 159, 38-246 Szerzyny
Telefon: 14 651 74 46
E-mail: kulturaszerzyny@onet.eu

Godziny pracy biura

Pon
8.00 - 16:00

Wt
8.00 - 16:00

Śr
8.00 - 16:00

Czw
8.00 - 16:00

Pt
8.00 - 16:00

kwiaty

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.”,