WYSTAWA PAMIĄTEK PO ŻOŁNIERZACH WALCZĄCYCH O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

4 listopada 2022
Jednym z końcowych działań realizowanego przez GCKiCz w Szerzynach projektu pn. „Bitwa Gorlicka 1915 szlakiem do Niepodległości” jest przygotowanie pochodzących z terenu Gminy Szerzyny oraz regionu, m.in. ich rzeczy osobistych, fotografii, części uzbrojenia, odznaczeń.

?Dziękujemy za udostępnienie eksponatów, przede wszystkim: Panu Michałowi Rąpała z Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915, Panu Adolfowi Małkowi, Panu Mieczysławowi Solarzowi oraz Pani Małgorzacie Wójcik. Część eksponatów pochodzi z archiwum GCKiCz.
‼️ Wspomniana wystawa jest udostępniana od 3 października. Jej projektowy termin zakończenia zaplanowany był na 20 listopada, jednak z uwagi na duże zainteresowanie zwiedzających ten termin zostaje przedłużony.
‼️ Do tej pory w ramach projektu zrealizowano: prelekcje historyczne przygotowane i wygłoszone dla zainteresowanych osób, na temat „Drużyn Bartoszowych” – prelegent p. Piotr Bunar, „Cmentarzy z I wojny światowej zlokalizowanych na terenie Gminy Szerzyny” – prelegent Roman Frodyma, „Lokalnych bohaterów w drodze do niepodległości” – prelegent p. Mariusz Świątek.
‼️ W ramach projektu GCKiCz zorganizowało także dla pasjonatów historii Rajd szlakiem operacji Gorlicko-Tarnowskiej z Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915 CK Pułku Piechoty oraz z Jednostka Strzelecka 2091 im. Gen. Józefa Hallera w Trzcinicy.
‼️ Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
logo

Kontakt

Adres: Szerzyny 159, 38-246 Szerzyny
Telefon: 14 651 74 46
E-mail: kulturaszerzyny@onet.eu

Godziny pracy biura

Pon
8.00 - 16:00

Wt
8.00 - 16:00

Śr
8.00 - 16:00

Czw
8.00 - 16:00

Pt
8.00 - 16:00

kwiaty

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.”,