Wystawa Pamiątek Po Żołnierzach z Terenu Gminy Szerzyny

30 września 2022

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach w ramach projektu 'Bitwa Gorlicka 1915 szlakiem do niepodległości” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa” przygotowała i wyeksponuje w terminie od 3 października do 19 listopada 2022 roku wystawę pamiątek po żołnierzach walczących o odzyskanie niepodległości, pochodzących z terenu Gminy Szerzyny.

Na wystawie zobaczymy m. in. rzeczy osobiste, fotografie, części uzbrojenia, legitymacje żołnierskie, pochodzących z tego terenu, odznaczenia lokalnych bohaterów walczących o niepodległość naszej Ojczyzny.

Na terenie gminy Szerzyny zlokalizowanych jest 5 cmentarzy, na których spoczywają polegli żołnierze różnych narodowości. Wspomniana wystawa nawiązuje także do Cmentarza nr 31, 32, 33, 34, 35. Obrazuje mapy położenia tychże obiektów oraz ich wygląd sprzed kilkudziesięciu lat i wygląd obecny; pomniki, krzyże, obeliski.

Ekspozycje będzie można oglądać w Domu Kultury w Czermnej, codziennie w godzinach pracy placówki lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem kultury. Serdecznie zapraszamy!

Wystawa Pamiątek Po Żołnierzach

logo

Kontakt

Adres: Szerzyny 159, 38-246 Szerzyny
Telefon: 14 651 74 46
E-mail: kulturaszerzyny@onet.eu

Godziny pracy biura

Pon
8.00 - 16:00

Wt
8.00 - 16:00

Śr
8.00 - 16:00

Czw
8.00 - 16:00

Pt
8.00 - 16:00

kwiaty

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.”,